Koszty

Koszty związane z czynnościami notarialnymi


Na koszty związane z aktem notarialnym składa się zasadniczo kilka pozycji. Ostateczny ich zakres i wymiar każdorazowo zależy od charakteru danej czynności. W ramach kosztów wystąpić może:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Opłaty sądowe
  • Taksa notarialna
  • VAT od taksy notarialnej
Formy płatności: Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii. Numer rachunku bankowego Kancelarii: 36 1020 1592 0000 2102 0257 2691. NIP: 569-185-00-79 REGON: 364473038